Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności- RODO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FC WROCŁAW ACADEMY U.K.S. z siedzibą ul. Kwidzyńska 25 51-415 Wrocław, NIP : 8982058300 REGON:933045865

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową, w szczególności: przyjęcia i realizacji
zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez samorządy, jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z działalnością klubową

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa,że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro
podatkowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe, Polski Związek Piłki Nożnej,tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby FC Wrocław Academy U.K.S. w dalszym ciągu przetwarzała Państwa dane osobowe, prosimy niezwłocznie o informację. W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych

9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Facebook