Aktualności

10.10.2023

GMINA WROCŁAW WSPIERA FC WROCŁAW ACADEMY


Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław, zgodnie z umową nr D/BSR/3258/5/2023, Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2023 Roku.

Facebook